Menu

Партньори

Като дружество – строител и част от корпоративната група на „ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД, „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД е член на важните организации и асоциации в бранша. Поставяме това като тема с изключителна важност, защото позволява на дружеството да участва активно във вземането на решения от ключово значение за сектора.

През годините на дейност, "Политрейд Кънстръкшън" ЕООД развива и изгражда успешно трайни партньорски отношения и добри търговски практики със следните компании: