Menu

Контакти

Централен офис

София, 1680, ул. „Ралевица“ 98, етаж 1, офис 1

Тел. / Факс: (+359 2) 980 2299

Моб. тел. (+359 88) 7 456 705, (+359 88) 7 687 167, ел. поща: office@ptc-bg.com

Регионален офис – Северно-Централен Район

Гр. Велико Търново 5000, ул. „Магистрална“ 5, ет. 1

Тел. / Факс: (+359 62) 633 343

Моб. тел. (+359 88) 5 346 749, (+359 88) 9 588 900, ел. поща: office_vt@ptc-bg.com

 

 

Изпратете ни съобщение