Menu

История

Фирма „Политрейд Кънстръкшън” Еоод е създадена през 1998 г.  През 2006 г. компанията се присъединява към Камарата на строителите в България, а през 2009 г. дейността се насочва към жилищното строителство на комплекси с прилежаща инфраструктура.  През 2012 година на компанията са възложени за изпълнение и обществени поръчки с общ и специфичен характер. 

Със своята 15 годишна история, дружеството има изградени над 40 хил. кв.м. застроена площ, над 3 хил. метра водопровод, над 2 хил. метра канализация, възлови и абонатни станции. Фирмата е изградила и над 100 км. строителство на нова и реконструирана улична мрежа, пречиствателни станции и ремонт на промишлени сгради предназначени за хранително-вкусовата промишленост.

През годините на работа, компанията се е насочила към изпълнение на промишлено строителство, жилищни обекти и изпълнение на обществени поръчки с общ и специфичен характер.

От 2009 година са внедрени и интегрирани системи за управление, на база на международни стандарти, осигуряващи качество на изпълняваните услуги, както и опазване на околната среда и здравето на населението.

За последната година дружеството отбелязва ръст в строителния бранш, високо над средния за страната.