Menu

Сертификати

"Политрейд Кънстръкшън" ЕООД, извършва дейността си по утвърдени европейски и световни практики и е сертифицирана със следните удостоверения и сертификати:

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано съгласно Закона за Камарата на строителите в Централния професионален регистър на строителя.


    

 

Дружеството е сертифицирано по три европейски стандарта ­EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, с обхват на сертификация: Цялостно изграждане на обществени, административни, жилищни и други сгради с прилежащата им инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни проекти и линейни мрежи.