Menu

Референции

Дейността на "Политрейд Кънстръкшън" ЕООД, като дружество-строител е качествено и професионално изпълнение на строително-монтажни работи и цялостен инженеринг. За висококачествената си и професионална работа, дружеството получава Удостоверение за добро изпълнение за следните проекти:

- Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново - РСУО

- Изграждане и функциониране на Център за настаняване от семеен тип

- Ремонтни строителни-монтажни дейности в Административна сграда, гр. Велико Търново, ул. Магистрална 5

- Регионална система за управление на отпадъците, район Велико Търново - вертикална планировка