Menu

Оборудване

"Политрейд Кънстръкшън" разполага с широк набор строителни машини тежка и лека механизация, както и с екип специалисти за експлоатация и поддръжка на строителнaта техника.

Компанията разполага с комбинирани и верижни багери, челни товарачи, колесни и верижни мини челни товарачи, екскаватори, самосвали, влекачи, подемници, валяци и други. 
 

      

      

     

     

Оборудване и механизация