Menu

Политрейд Кънстръкшън ЕООД е компания, специализирана в извършването на строителни услуги, както и свързани с тях дейности. Дейността е насочена към осъществяване на строителни проекти от широк спектър и характер в жилищния, нежилищния сектор и инфраструктурното строителство.

Компанията работи по реализацията на жилищни, търговски и инфраструктурни проекти, самостоятелно или в партньорство с други компании.

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано съгласно Закона за Камарата на строителите в Централния професионален регистър на строителя.

Политрейд Кънстръкшън ЕООД е сертифицирано по три европейски стандарта ­EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, с обхват на сертификация: Цялостно изграждане на обществени, административни, жилищни и други сгради с прилежащата им инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни проекти и линейни мрежи.